Bronze Medal 2019

72 Points

Apeiron White

Ellinikes Eksagoges Inou Ike

Vintage: 2017

Tasting Notes