Bronze Medal 2019

72 Points

Sapateiro

Tiago António Marinho Soares

Vintage: 2017

Tasting Notes