Bronze Medal 2018

69 Points

Toi Toi Marlborough Sara's Rosé

Toi Toi Wines

Vintage: 2017

Tasting Notes