Bronze Medal 2018

74 Points

Toi Toi Marlborough Reserve Sauvignon Blanc

Toi Toi Wines

Vintage: 2017

Tasting Notes