Silver Medal 2018

78 Points

ASTOBIZA VENDIMIA TARDIA

ASTOBIZA BODEGA

Vintage: 2015

Tasting Notes